Picture of course admin - cou02 *
【STEAM】2018夏令營報名開跑!
by course admin - cou02 * - Thursday, 19 April 2018, 2:26 PM
 
eWant X HELLO MAKER 的2018暑假STEAM夏令營報名開跑啦!
千萬不要錯過唷!
  • 首度舉辦「五天四夜」過夜營隊
  • 走小班精緻(幾乎一對一教學)路線
  • 每天都將由隊輔上傳學員的活動與學習記錄
若看不到圖片請點選:https://tinyurl.com/ycde3gub
 

2018STEAM%E5%A4%8F%E4%BB%A4%E7%87%9F%20%